top of page
Root Canal Treatment

ÖSTERTULLSKLINIKEN ROTBEHANDLING

Boka en tid online eller ring oss 

ELLER RING 0430-54 16 70

Rotbehandling 

Hur går rotbehandling till?

Rotbehandling innebär att tandläkaren avlägsnar orsaken till skadan, till exempel karies, om det är möjligt. Därefter tas pulpan bort och rotkanalerna fylls igen. Det vanligaste fyllningsmaterialet är guttaperka, ett gummiliknande material, som klistras fast i kanalen. Slutligen tillverkas en fyllning eller en krona som ersättning för den skadade tandkronan.


Det kan ta lite tid att utföra en rotbehandling. Ibland är rotkanalerna trånga och böjda, vilket kan göra arbetet lite svårare. Det viktiga är att kanalerna är riktigt rena innan de rotfylls.


Behandlingen utförs ofta med lokalbedövning och är smärtfri. Om pulpan är död behövs i regel ingen bedövning. Det finns alltså ingen anledning att vara orolig för att det ska göra ont.

bottom of page