top of page

Prislista

Nedan finner du en lista på några av våra behandlingar och deras kostnad. 

Prislista

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskydd innebär att du vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv, försäkringskassan betalar resten av kostnaden direkt till din tandläkare.

Du står själv för tandvårdskostnader som har ett referenspris på upp till 3000 kronor. Sedan får du ersättning för:

  • 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor

  • 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.

 

Högkostnadsskyddet beräknas per år.

Alla behandlingar ersätts ej av försäkringskassan.
Tandläkarna är inte bundna av referenspriset.

Vill du veta mera om Tandvårdsstödet forsakringskassan eller prata med din tandläkare.

Tandvårdsbidrag

Tandvårdsbidrag är i första hand tänkt att användas för undersökningar och förebyggande vård.

Den 1 juli varje år får du ett nytt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Du behöver inte ansöka utan säger till tandläkaren eller tandhygienisten att du vill använda ditt tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden.

Hur mycket du får i tandvårdsbidrag beror på hur gammal du är:

  • Till och med det år som du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.

  • Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.

  • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Individuell kostnadsberäkning

Du får en individuell kostnadsberäkning i samband med undersökningen. Tandläkaren tar fram ett förslag som baserar sig på din specifika behandlingsplan. Vänligen beakta att kostnadsberäkningen inte garanterar de slutliga kostnaderna. De verkliga kostnaderna kan vara högre eller lägre än den beräknade summan. Vi är alltid redo att besvara dina frågor om kostnader.

bottom of page