top of page
Fästpunkt 1
Dental-Implant-vs-Denture.jpg

Vad är bettfunktion?

Med bettfunktion menar vi hur bettet fungerar och hur tänder, tuggmuskler och käkled arbetar tillsammans. Om de inte är i harmoni kan det orsaka huvudvärk, nackproblem, ömhet i käkleden, klickande ljud, svårigheter att gapa, svårigheter att tugga, trötthet i musklerna. Andra symtom eller tecken kan vara sprickor i framtänderna eller att de ser kantstötta och ojämna ut. Att kontrollera bettfunktionen ingår i all estetisk behandling för att få ett hållbart resultat.

Vad kan man göra?

Först måste vi lokalisera var problemen sitter genom en noggrann undersökning av tänder, muskler och käkled. Därefter kan vi balansera bettet genom att justera kontaktpunkterna i emaljen, så att alla tänder, om möjligt, möter varandra samtidigt. Detta resulterar i ett stabilt och bekvämt bett som ger käkleder och käkmuskler bästa möjliga förutsättningar att vara avslappnade.

Tandgnissling och tandpressning

Eftersom tandgnissling och tandpressning oftast sker under sömnen, är detta kanske inget man själv märker av. Däremot kan symptom som att man vaknar med huvudvärk eller känner sig trött och spänd i käkarna, vara ett tecken på tandgnissling eller tandpressning. I värsta fall kan det leda till att dina tänder slits ner så mycket att de blir synbart kortare. Symptomen ovan avhjälps ofta med en bettskena som man sover med på natten och ibland behandlas käkledsbesvär med bettinslipning.

Efter större protetiska behandlingar rekommenderar vi ofta en bettskena till natten för att skydda dina nya tänder och eventuella implantat från överbelastningar och frakturer.

Bett rehabilitering 

Tandgnissling, ätstörningar, mineralisationsskador och erosionsskador kan ge nötta, skadade och korta tänder där emaljen delvis är helt borta. Erosionsskador har blivit allt vanligare hos ungdomar som har överdriven konsumtion av kolsyrade och andra sura drycker.

 

Förutom att bettet kan sjunka ihop, så mycket att man knappt ser några tänder, så kan det orsaka tuggproblem och käkledsbesvär. Då kan en betthöjning vara lösningen för att återfå en normal relation mellan käkarna, få bort eventuella käkledsbesvär och få en bättre estetik. En total bettrehabilitering görs med hjälp av kronor och broar oftast i båda käkarna.

För att vara säkra på att den nya betthöjden stämmer och känns bekväm använder vi oss av temporära kronor/broar eller uppbyggnader i komposit under en kortare eller längre period. Helt enkelt den tid det tar för dig att känna att tuggfunktion, käkleder och estetik känns bekvämt och bra.

bottom of page