Tandlossning

Vad är parodontit? Parodontit är en inflammatorisk sjukdom som drabbar tandens stödjevävnad och kan över tid leda till lösa tänder så kallad tandlossning. Det är vanligtvis ett långsamtväxande problem och om du inte får behandling kan det ta många år innan tanden går förlorad. Ofta kommer de allvarliga symptomen först i slutskedet, i form av […]

Läs mer

Rotbehandling

Hur går rotbehandling till? Rotbehandling innebär att tandläkaren avlägsnar orsaken till skadan, till exempel karies, om det är möjligt. Därefter tas pulpan bort och rotkanalerna fylls igen. Det vanligaste fyllningsmaterialet är guttaperka, ett gummiliknande material, som klistras fast i kanalen. Slutligen tillverkas en fyllning eller en krona som ersättning för den skadade tandkronan. Det kan […]

Läs mer

Tandblekning

Hur fungerar tandblekning? Din tandläkare eller tandhygienist tar ett tandavtryck för att tillverka en anpassad blekningsskena. Tandblekningen appliceras i den tunna, bekväma skenan som placeras på dina tänder. När du bleker bryts karbamidperoxiden ner till fritt syre som tränger in i emaljen och dentinet (den vävnad som finns under emaljlagret). Det fria syret bleker de […]

Läs mer

Estetisk Tandvård

Estetisk tandvård syftar till att korrigera missfärgade tänder och fyllningar, stora mellanrum mellan tänderna, sneda tänder, trångställda tänder, missbildade eller skadade tänder samt att ersätta saknade tänder. Estetik, form och bettfunktion går hand i hand och vår strävan är att kombinera perfekt form och färg med optimal funktion för att du skall kunna få ett […]

Läs mer